ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא הוא חלק בלתי נפרד מלקיחת ההלוואה לצורך רכישת נכס. הביטוח נועד להעניק לך שקט נפשי במקרה של מוות ח"ח של אחד מבני הזוג, סכום ההלוואה ישולם ע"י חברת הביטוח לבנק. ביטוח המשכנתא כולל שני כיסויים: ביטוח מבנה הנותן כיסוי של נזק לדירה או לבית כמו נזקי מים, צד ג', רעידת אדמה ועוד. וביטוח חיים שמבטיח את החזר המשכנתא לבנק במקרה מוות.