תכנון ופרישה

תכנון ופרישה

תכנון פרישה הינו, בניית תוכנית כלכלית למשפחה, בגיל השלישי.
מתי מבצעים תכנון פרישה? בדרך כלל עושים את זה סמוך לפרישה,
האם זה נכון? עדיף שזה היה מתבצע לפני גיל הפרישה, כי אז ניתן, להשפיע ולתקן את התוצאות לפרישה לאור בחינה של המצב.

מה מאפיין את התקופה שהגדרנו כגיל שלישי:

 • בדרך כלל מחוץ למעגל העבודה.
 • המקורות הכספיים שלנו הן מהחסכונות שחסכנו בתקופה שעבדנו.
 • יש לפורשים רצונות , צרכים , חלומות אותם רוצים להגשים.
 • המשפחה התרחבה.
 • אנו חיים בתקופה של תוחלת חיים גבוהה ועולה.

אז איך מתחילים?

שלב ראשון איסוף מידע ובירור הצרכים והמטרות כולל:
שלב שאורכו 14 יום

 • שאלון הכרות הלקוח.
 • מיפוי נכסים והתחייבויות.
 • מידת חשיפה ורמת סיכון.
 • הכרת מבנה ההכנסות וההוצאות השוטפות.
 • הכנת רשימת מטרות חיים לפי סדרי עדיפויות.

 

שלב שני: ניתוח ובניית תכנית אסטרטגית כולל - שלב הניתוח שלב שאורכו 14 יום.

 • הצגת תזרים מזומנים במצב הקיים והערכת תזרים חזוי בעת פרישה.
 • בחינת התאמת מבנה הנכסים הקיים למטרות החיים שהוגדרו.
 • המלצות לשינויים שיש לבצע בתיק הנכסים בהתאם לפערים שאותרו.
 • ניהול סיכונים והמלצה להגנות הנדרשות מפניהם.

 

שלב שלישי ישום התכנית כולל - הצגת הנתונים והמלצות.

 • הסטת כספים לאפיקי השקעה שונים ליצירת פיזור המקטין סיכון כולל.
 • דוח מסכם.
 • בחירת פלטפורמות השקעה.
 • בחינות נושא מיסוי.
 • הפחתת עמלות, דמי ניהול וריביות (בגין ההתחייבויות) למינימום האפשרי.

 

מה משפיע על תוצאות התכנון:
גודל המקורות מול הצרכים.
היבטי מיסוי, זה פקטור מאוד חשוב ומרכזי בבניית התוכנית.

הרכב החסכונות : פיצויים, תגמולים, חיסכון פרטי, נדל"ן וכו'.
תשואות על החסכונות שלנו בעתיד ובחירת מסלולי השקעה מתאימים.
תקנות ורגולציה שישפיעו על התוכניות שלנו, מושגים כמו קצבה מזכה,
קצבה מוכרת, הוון של קצבאות.
בחינה של המוצרים השונים.
מהיכן מושכים קצבה, מקדמי קצבה שונים, עם הבטחת תוחלת חיים, או ללא הבטחה.